จริงดี๊!! ยิ่งแแก่ตัวยิ่งนอนน้อย

จริงดี๊!! ยิ่งแแก่ตัวยิ่งนอนน้อย